Oferta

Wsparcie administracji

Współpraca z administracją publiczną to duże wyzwanie – mamy świadomość współtworzenia jakości świadczonych przez dany urząd usług dlatego szkolenia dedykowane jednostkom samorządowym obejmują bardzo szeroki obszar kompetencji.

Ofertę projektujemy zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych Klientek i Klientów, które wcześniej szczegółowo diagnozujemy. Obsługujemy instytucje administracji samorządowej, takie jak: urzędy miasta, starostwa powiatowe, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, zakłady karne, urzędy pracy.

W swojej ofercie dla administracji mamy takie szkolenia jak: prawo zamówień publicznych, KPA, etyka w urzędzie, kultura języka polskiego, współpraca samorządu z biznesem, współpraca samorządu z instytucjami NGO, inteligencja emocjonalna, zarządzanie stresem, zarządzanie zespołem, skuteczna komunikacja, asertywność, kultura obsługi klienta, skuteczne podejmowanie decyzji.

Wsparcie organizacji edukacyjnych

Bardzo ważnym obszarem naszej aktywności jest współpraca z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne, tj. uczelnie wyższe, ośrodki szkoleniowe,
firmy oraz osoby indywidualne zajmujące się szkoleniami.

Placówkom edukacyjnym każdego szczebla pomagamy komponować optymalną ofertę dydaktyczną, udzielamy wsparcia również przy promocji już istniejących projektów, promujemy dobre wzorce. Kadrze dydaktyczno-wychowawczej placówek każdego rodzaju pomagamy podnosić kompetencje społeczne oraz zawodowe, poprzez szkolenia z zakresu neurodydaktyki, zarządzania stresem, work-life balance.

Szkołom wyższym oferujemy projekty edukacyjne, projektowanie i realizację studiów podyplomowych, szkolenia z zakresu m.in. neurodydaktyki, prowadzenia zajęć ze studentami, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, autoprezentacji, zaawansowanych umiejętności dydaktycznych.

Firmom szkoleniowym oraz trenerkom i trenerom pomagamy wdrażać do codziennej praktyki nowatorskie ścieżki kształcenia i wzmacniania kompetencji osób dorosłych. Oferujemy szkolenia dla trenerów z zakresu m.in. organizacji i prowadzenia szkoleń, skutecznej edukacji osób dorosłych, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, neurodydaktyki.

Wsparcie biznesu

Dla firm opracowaliśmy specjalną ofertę wspomagającą proces uczenia się, podnoszenia poziomu motywacji do rozwoju oraz zmiany pracowników każdego szczebla.

Proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego zespołu, tj.  projekty integracyjno-motywacyjne, gry edukacyjne dla dorosłych oraz warsztaty.

Projekty edukacyjne projektowane dla firm zawierają niestandardowe formy nauki, są oryginalne oraz dostosowane do potrzeb zespołu. Za ich pośrednictwem nie tylko przekazujemy wiedzę,
lecz przede wszystkim promujemy ideę i wzbudzamy zaangażowanie. Wspieramy biznes odpowiedzialny społecznie. Projektujemy rozwiązania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), jak również pomagamy je wdrażać, promować i monitorować.

Oferujemy szkolenia kadry każdego szczebla z zakresu kompetencji miękkich, m.in. zarządzania, motywowania, autoprezentacji, zarządzania stresem, kreatywności, relacji interpersonalnych, budowania zespołu, skutecznej komunikacji, negocjacji.

Polityka Jakości

1Zakres merytoryczny

Firma Publico Anna Kornacka oferuje szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta, zarządzania emocjami oraz stresem, skutecznego podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji i marki osobistej, skutecznej komunikacji, relacji interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole oraz myślenia kreatywnego.

Uczestnicy otrzymują każdorazowo certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

2Jakość prowadzonych usług szkoleniowo-rozwojowych

Oferujemy indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy opracowany z myślą o szczegółowych celach oraz potrzebach klienta. Korzystamy z takich metod diagnostycznych jak: ankiety i kwestionariusze badawcze, wywiady ustrukturyzowane, analiza ścieżek rozwoju kompetencji uczestników, analiza dokumentacji HR firmy oraz testy kompetencji.

Każde szkolenie ma swojego opiekuna - koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją szkolenia.

Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia zapewniamy naszym klientom doradztwo telefoniczne oraz mailowe.

Stale doskonalimy swoje usługi, przeprowadzamy szereg działań ewaluacyjnych oraz korygujących, których celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb uczestników szkoleń.

3Działania ewaluacyjne

Indywidualnie z każdym klientem planujemy i realizujemy działania ewaluacyjne, których celem jest pomiar efektów szkoleniowych oraz stopień realizacji założonych celów szczegółowych.

Wśród uczestników przeprowadzamy ankiety oceny szkolenia, testy kompetencji w formie pre i post testów oraz wywiady realizowane po zakończeniu usługi.

4Postępowanie reklamacyjne

W trosce o jakość oferowanych usług szkoleniowych i zadowolenie naszych klientów opracowaliśmy model postępowania w przypadku reklamacji. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości naszych usług, dlatego też Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Aby zapoznać się z naszą procedurą postępowania reklamacyjnego, prosimy o kontakt na biuro@publico.info.pl