Referencje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego-1
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2019
Uniwersytet Warszawski
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krajowa Szkoła Skarbowości
McDonalds
Uniwersytet Warszawsk 2018
Uniwersytet Warszawski 2017
WFOŚiGW
Lars Laj
OWES Wałcz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
PUM Szczecin
SWPS Wrocław
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WSB Szczecin
Tieto
Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
SWPS
Służba Więzienna
Służba Więzienna Kraków
Politechnika Białostocka-1
Gmina Dzierżoniów
Ministerstwo Finansów1
Warsaw Modlin Airport
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości