Oferta

Wsparcie administracji

Nasza oferta dla przedstawicieli administracji obejmuje bardzo szeroki obszar kompetencji, m.in.: prawo zamówień publicznych, KPA, etyka w urzędzie, kultura języka polskiego, współpraca samorządu z biznesem, współpraca samorządu
z instytucjami NGO, inteligencja emocjonalna, zarządzanie stresem, zarządzanie zespołem, skuteczna komunikacja, asertywność, kultura obsługi klienta, skuteczne podejmowanie decyzji i wiele innych.

Obsługujemy instytucje administracji samorządowej i rządowej. Dotychczas mieliśmy przyjemność szkolić zespoły z takich organizacji jak: Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Szkoła Skarbowości, Ministerstwo Finansów, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie.

Wsparcie organizacji edukacyjnych

Bardzo ważnym obszarem naszej aktywności jest współpraca z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne, tj. uczelnie wyższe, szkoły, placówki oświatowe, firmy szkoleniowe oraz trenerzy.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu m.in. neurodydaktyki, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, autoprezentacji, zaawansowanych umiejętności dydaktycznych, andragogiki, metodyki, zarządzana energią, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela, zarządzania zespołem (dla kadry menedżerskiej) i wiele innych.

Dotychczas mieliśmy przyjemność szkolić zespoły z takich organizacji jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Wsparcie organizacji edukacyjnych

Bardzo ważnym obszarem naszej aktywności jest współpraca z podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne, tj. uczelnie wyższe, szkoły, placówki oświatowe, firmy szkoleniowe oraz trenerzy.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu m.in. neurodydaktyki, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, autoprezentacji, zaawansowanych umiejętności dydaktycznych, andragogiki, metodyki, zarządzana energią, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela, zarządzania zespołem (dla kadry menedżerskiej) i wiele innych.

Dotychczas mieliśmy przyjemność szkolić zespoły z takich organizacji jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Wsparcie biznesu

Firmom proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb zespołu, tj. projekty integracyjno-motywacyjne, gry edukacyjne dla dorosłych oraz warsztaty.

Oferujemy szkolenia kadry każdego szczebla z zakresu kompetencji miękkich, m.in. zarządzania, motywowania, autoprezentacji, zarządzania stresem, kreatywności, relacji interpersonalnych, budowania zespołu, skutecznej komunikacji, negocjacji czy neurozarządzania – czyli zarządzania przyjaznego mózgowi.

Polityka Jakości

1Zakres merytoryczny

Firma Publico Anna Kornacka oferuje szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta, zarządzania emocjami oraz stresem, skutecznego podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji i marki osobistej, skutecznej komunikacji, relacji interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole oraz myślenia kreatywnego.

Uczestnicy otrzymują każdorazowo certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

2Jakość prowadzonych usług szkoleniowo-rozwojowych

Oferujemy indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy opracowany z myślą o szczegółowych celach oraz potrzebach klienta. Korzystamy z takich metod diagnostycznych jak: ankiety i kwestionariusze badawcze, wywiady ustrukturyzowane, analiza ścieżek rozwoju kompetencji uczestników, analiza dokumentacji HR firmy oraz testy kompetencji.

Każde szkolenie ma swojego opiekuna - koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją szkolenia.

Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia zapewniamy naszym klientom doradztwo telefoniczne oraz mailowe.

Stale doskonalimy swoje usługi, przeprowadzamy szereg działań ewaluacyjnych oraz korygujących, których celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb uczestników szkoleń.

3Działania ewaluacyjne

Indywidualnie z każdym klientem planujemy i realizujemy działania ewaluacyjne, których celem jest pomiar efektów szkoleniowych oraz stopień realizacji założonych celów szczegółowych.

Wśród uczestników przeprowadzamy ankiety oceny szkolenia, testy kompetencji w formie pre i post testów oraz wywiady realizowane po zakończeniu usługi.

4Postępowanie reklamacyjne

W trosce o jakość oferowanych usług szkoleniowych i zadowolenie naszych klientów opracowaliśmy model postępowania w przypadku reklamacji. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości naszych usług, dlatego też Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Aby zapoznać się z naszą procedurą postępowania reklamacyjnego, prosimy o kontakt na biuro@publico.info.pl

Polityka Jakości

1Zakres merytoryczny

Firma Publico Anna Kornacka oferuje szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta, zarządzania emocjami oraz stresem, skutecznego podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji i marki osobistej, skutecznej komunikacji, relacji interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole oraz myślenia kreatywnego.

Uczestnicy otrzymują każdorazowo certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

2Jakość prowadzonych usług szkoleniowo-rozwojowych

Oferujemy indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy opracowany z myślą o szczegółowych celach oraz potrzebach klienta. Korzystamy z takich metod diagnostycznych jak: ankiety i kwestionariusze badawcze, wywiady ustrukturyzowane, analiza ścieżek rozwoju kompetencji uczestników, analiza dokumentacji HR firmy oraz testy kompetencji.

Każde szkolenie ma swojego opiekuna - koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją szkolenia.

Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia zapewniamy naszym klientom doradztwo telefoniczne oraz mailowe.

Stale doskonalimy swoje usługi, przeprowadzamy szereg działań ewaluacyjnych oraz korygujących, których celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb uczestników szkoleń.

3Działania ewaluacyjne

Indywidualnie z każdym klientem planujemy i realizujemy działania ewaluacyjne, których celem jest pomiar efektów szkoleniowych oraz stopień realizacji założonych celów szczegółowych.

Wśród uczestników przeprowadzamy ankiety oceny szkolenia, testy kompetencji w formie pre i post testów oraz wywiady realizowane po zakończeniu usługi.

4Postępowanie reklamacyjne

W trosce o jakość oferowanych usług szkoleniowych i zadowolenie naszych klientów opracowaliśmy model postępowania w przypadku reklamacji. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości naszych usług, dlatego też Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Aby zapoznać się z naszą procedurą postępowania reklamacyjnego, prosimy o kontakt na biuro@publico.info.pl